ارسال نقاشی کودک

از کودکان خود بخواهید کرونا را نقاشی کنند و به همراه توضیحات نظیر اسم و سن بر روی نقاشی، عکس آن را برای ما ارسال کنید(در یک کلمه اسم آن چیزی که روی نقاشی کشیده شده را بنویسید). در صورت تمایل می توانید عکس کوک خود را نیز برای ما همراه با نقاشی ارسال کنید(گروه سنی 3 تا 9 سال).

عنوان فرم
 • نام و نام خانوادگی*
  0
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  1
 • 2
 • توضیحات*
  3
 • فایل*نقاشی آپلود
   4
  • عکس* آپلود
    5