رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: از ظهر روز گذشته تا امروز ۱۲۳۴ نفر مبتلا جدید به ویروس کرونا شناسایی شده اند


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل