رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: از ظهر روز گذشته تا امروز ۱۲۳۴ نفر مبتلا جدید به ویروس کرونا شناسایی شده اند


لینک دانلود فایل