مراقبت در منزل از بیماران مشکوک به عفونت کروناویروس جدید (COVID-۱۹) با علائم خفیف، و شیوۀ مدیریت تماس با این افراد (راھنمایی موقت - ۴فوریه ۲۰۲۰)


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل