مراقبت در منزل از بیماران مشکوک به عفونت کروناویروس جدید (COVID-۱۹) با علائم خفیف، و شیوۀ مدیریت تماس با این افراد (راھنمایی موقت - ۴فوریه ۲۰۲۰)


لینک دانلود فایل