کدام گروه خونی کمتر احتمال ابتلا به کرونا را دارد؟