بیانیه شورای گزارشگری مالی انگلستان(FRC) برای حسابرسان (نکاتی که هنگام انجام حسابرسی ها در مدت بحران کووید ۱۹باید در نظر گرفته شود)


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل