بیانیه شورای گزارشگری مالی انگلستان(FRC) برای حسابرسان (نکاتی که هنگام انجام حسابرسی ها در مدت بحران کووید ۱۹باید در نظر گرفته شود)


لینک دانلود فایل