مسابقه

مسابقه ظهور
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • شغل:*
  3
 • شماره تماس:*
  4
 • 1- در عصر کنونی دشمنان بشریت با ایجاد انحرافات فرهنگی چه مواردی را مورد تعرض قرار داده اند؟
  5
 • 1- در عصر کنونی دشمنان بشریت با ایجاد انحرافات فرهنگی چه مواردی را مورد تعرض قرار داده اند؟*
  رفتار نیکو
  اخلاق
  جامعه بشری
  همه موارد
  6
 • 2- دین حاکم در عصر ظهور کدام دین است؟
  7
 • *
  مسیح
  اسلام
  یهود
  تمام ادیان مورد تائید اسلام
  8
 • 3- امام مهدی علیه السلام با کدام یک از ادیان بین مردم حکم خواهند کرد؟
  9
 • *
  یهود
  نصارا
  اسلام
  همه ادیان
  10
 • 4- منظور از کلمه «الیوم» در سوره مبارکه مائده آیه 3 چیست؟
  11
 • *
  نیمه شعبان
  عید مبعث
  عید غدیر
  عید فطر
  12
 • 5- هجدهم ذی الحجه چه روزی می باشد؟
  13
 • *
  نیمه شعبان
  عید مبعث
  عید غدیر
  عید فطر
  14
 • 6- بیعت مردم با امام زمان علیه السلام در کجا اتفاق می افتد؟
  15
 • *
  مسجد النبی
  مسجد کوفه
  کربلا
  مکه و بین رکن
  16
 • 7- کدام یک از جریان های زیر از موانع بزرگ سر راه امام زمان علیه السلام است؟
  17
 • *
  روحانیون دنیا دار و وابسته بی دین
  سرمایه داران و اشراف بی دین
  حکومت های به ظاهر اسلامی
  همه موارد
  18
 • 8- مانع عظیمی که امام مهدی علیه السلام با آن مواجه است چیست ؟
  19
 • *
  کافران
  انحرافات در دین
  تعدد ادیان
  تعدد مذهب ها
  20
 • 9- طبق فرموده امام صادق علیه السلام بیشترین آزار که حضرت قائم به هنگام رستاخیز می بیند از چه کسانی است؟
  21
 • *
  کافران
  افراد منحرف
  مسلمانان
  جاهلان آخرالزمان
  22
 • 10- طبق آیه 13 سوره حجرات گرامی ترین افراد نزد خداوند کیست؟
  23
 • *
  با تقوایان
  راستگویان
  مسلمانان
  همه موارد
  24
 • 11- ملاک های دین اسلام برای برتری جویی چیست؟
  25
 • *
  علم
  تقوا
  جهاد
  همه موارد
  26
 • 12- تعداد یاران امام مهدی علیه السلام طبق فرموده امام صادق علیه السلام چند نفر است؟
  27
 • *
  1300
  310
  313
  هیچکدام
  28
 • 13- کدام روش حکومتی امام مهدی علیه السلام معیار پاک سازی اجتماعات بشری است؟
  29
 • *
  قاطعیت
  شجاعت
  صداقت
  همه موارد
  30
 • 14- طبق فرموده امام حسین علیه السلام «اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد خداوند آن روز را طولانی گرداند تا مردی از فرزندان من قیام کند و زمین را از .............. پر کند»؟
  31
 • *
  ایمان
  صداقت
  عدا و داد
  اصول اسلامی
  32
 • 15- امنیت در کدام یک از زمینه های زیر شرط لازم رشد و تکامل فرد و جامعه است؟
  33
 • *
  اقتصادی
  فرهنگی
  اجتماعی
  دفاعی
  34
 • 16- کدام امنیت در زمان امام مهدی علیه السلام است که بشریت در تمام دوران تاریخ مانند آن را ندیده است ؟
  35
 • *
  دفاعی
  فرهنگی
  اقتصادی
  اجتماعی
  36
 • 17- طبق فرموده امام صادق (ع) امام مهدی علیه السلام کدام مکان ها را به اساس خود باز می گرداند؟
  37
 • *
  مسجد نبوی
  مسجد الحرام
  کعبه
  موارد الف و ب
  38
 • 18- طبق روایات پایتخت حکومت امام مهدی علیه السلام کدام شهر است؟
  39
 • *
  مکه
  کوفه
  مدینه
  نجف
  40
 • 19- متولی غسل و تکفین امام زمان علیه السلام چه کسی خواهد بود؟
  41
 • *
  امام حسین (ع)
  جبرئیل
  یکی از اصحاب حضرت
  حضرت عیسی (ع)
  42
 • 20- برخورد امام زمان علیه السلام با چه قومی شدید خواهد بود؟
  43
 • *
  مردم ایران
  مردم اروپا
  اعراب
  مردم آفریقا
  44
 • 21- کدام گزینه در مورد رحلت امام زمان علیه السلام صحیح تر است؟
  45
 • *
  ایشان شهید می شوند
  ایشان مسموم می شوند
  ایشان به مرگ طبیعی از دنیا می روند
  ایشان در حال نماز به شهادت می رسند
  46
 • 22- طبق نقل شیخ مفید رحلت امام زمان علیه السلام چه زمانی اتفاق می افتد؟
  47
 • *
  چهل سال قبل از وقوع قیامت
  هفتاد سال قبل از وقوع قیامت
  چهل روز قبل از وقوع قیامت
  هفتاد روز قبل از وقوع قیامت
  48
 • 23- کدام گزینه درمورد وضعیت اقتصادی مردم در زمان ظهور صحیح تر است؟
  49
 • *
  خداوند برای امتحان مردم آنها را فقیر می گرداند.
  در زمین جای نا آبادی باقی نمی ماند.
  عمده مردم به کشاورزی و دامپروری روی می آورند.
  زندگی مردم عمدتا از طریق تجارت تامین می شود.
  50
 • 24- کدام یک از اعمال زیر از برنامه های امام زمان علیه السلام است؟
  51
 • *
  رفع کینه ها از قلوب مردم
  تکمیل عقول مردم
  تکامل اخلاق مردم
  همه موارد
  52
 • 25- عمدتا چه کسانی با عدل و داد در گیر می شوند؟
  53
 • *
  انسان های شرور و بدکار
  کسانی که عقلشان کامل نیست
  کافران و تبهکاران
  کسانی که طهارت مولد ندارند
  54
 • 26- این حدیث از کدام امام معصوم علیه السلام است؟ «به دست او هر جبار سرسختی نابود می شود و هر شیطان سرکشی هلاک می گردد.»
  55
 • *
  امام کاظم علیه السلام
  امام رضا علیه السلام
  امام صادق علیه السلام
  امام جواد علیه السلام
  56
 • 27- وضعیت اهل کتاب در زمان ظهور حضرت حجت علیه السلام چگونه خواهد بود؟
  57
 • *
  از بین می روند
  مانند مسلمانان زندگی می کنند
  جزیه می دهند
  به سرزمین های دوردست تبعید می شوند
  58
 • 28- صحاب خالص امام زمان علیه السلام از کدام نژاد و منطقه می باشند؟
  59
 • *
  خاورمیانه
  سفیدپوستان و سیاه پوستان
  نژادهای مختلف
  فارس و عرب
  60
 • 29- کدام یک از گزینه های زیر از سخنان امام زمان علیه السلام پس از تولد است؟
  61
 • *
  خدایا زمین را پر از عدل و داد کن
  دشمنانم را نابود کن
  مرا به کمال برسان
  همه موارد
  62
 • 30- کدام یک از موارد زیر دیدگاه مفسران در خصوص آیه شریفه «هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او حضرت مسیح علیه السلام ایمان می آورد.» درست می باشد ؟
  63
 • *
  این اتفاق هم در هنگام مرگ و هم قبل از قیامت حاصل می شود
  این اتفاق در زمان نزول حضرت مسیح علیه السلام از آسمان حاصل می شود
  این اتفاق هم قبل از مرگ و هم در عصر ظهور اتفاق می افتد
  این اتفاق بعد از مرگ و در عالم برزخ اتفاق می‌افتد
  64